Styret

Norske Designere ledes av et styret som velges på årsmøtet og som arbeider på frivillig og ulønnet basis.

Her ser du hvem som sitter i styret nå, og årsrapporten viser noe av det vi arbeider med.

STYRET I ND 2021 - 2022

Styreleder:

Emil Abry

Styremedlemmer:

Pernille Bache

Aleksander  Borgenhov

Gunnar  Bothner-By

Esben  Wingerei

Studentrepresentanter til styret­:

AHO: Julia  Karlson

AHO: Ida Sofie  Mahle

Oslo Met: Elijah Opdal


 

STYRETS ÅRSBERETNING

Denne årsberetningen dekker to år, 2019 og 2020. Årsmøtet i mars 2020 ble besluttet utsattp.g.a. Corona-utbruddet mars 2020. Nå rapporterer vi de to årene samlet.

I - STYRETS SAMMENSETNING OG ROLLER

Styrets sammensetning

Styreleder: Emil Abry
Styremedlemmer: Pernille Bache, Aleksander Borgenhov, Gunnar Bothner-By Studentrepresentanter: Ida Sofie Mahle (AHO), Julia Karlson (AHO) Elijah Opdal (OsloMet)

Ylva Nagelhus Haugen, studentrepresentant fra NTNU, Trondheim gikk ut av styret ettereget ønske, men har ikke kommet opp med sin erstatter. Vi jobber med flere muligekandidater.

Anne-Lise Rabben gikk ut av styret etter eget ønske midtveis i 2020.

Regionkontaktansvarlig

Pernille Bache

Økonomiansvarlig

Emil Abry med bistand fra regnskapskontor Tmq Consulting

Valgkomité

Steinar Killi & Andreas Erlandsen

II - STYRETS ARBEID

Corona effekten

Pandemien har påvirket styrets arbeid på flere områder. Våre aktiviteter på digitale plattformer har økt, mens deltagelse på fysiske arrangementer er satt på vent. Det er ikke arrangert designmagneter i 2020. Utvikling av nettsider og arbeidet med designbasen og studentbasen har gått etter planen.

ND har kjørt flere vellykkede kampanjer på sosiale media. Blant annet en rekrutterings-kampanje mot studenter høsten 2020 og en profileringskampanje av medlemmer på SoMe som startet samtidig og skal gå ut over våren. Alle styremøter i 2020 har foregått digitalt.

Styremøter

Det er avholdt 8 styremøter i 2019 og 5 styremøter i 2020

Styret i ND har jobbet og jobber med følgende aktiviteter:

Nye nettsider med fokus på

o Designbasen i samarbeid med Innovasjon Norge
o Studentbasen med fordeler som mentor og interns ordninger
o Gi innsikt i interaksjonsdesign, tjenestedesign og industridesign
o Hvordan bruke designere, lage en designbriefing, design begrepero Hvordan drive designbyrå; Om lønn, honorar og kontrakter
o Medlemsfordeler, mentor- og Internship ordninger etc.

Øke engasjementet i Nasjonalt fagorgan for designutdanning i Norge

o Fokusere på behov for etterutdannelse og faglig oppdatering
o Støtte økning av studieplasser og bevilgninger
o Gi innspill om kompetanse innen bærekraft og sirkulær økonomi

Styrke samarbeidet med

o DOGA, Grafill, IxDA og Innovasjon Norge
o NODA, Nordnorsk senter for Design og Arkitektur og Design Region Bergen og Nøkkelbedrifter gjennom sponsoravtaler

Rekruttere nye medlemmer og bygge en sterk forening

o Rekruttere og støtte designstudenter
o Rekruttere designere og designbyråer

Lønnsundersøkelse for designere 2020
I samarbeid med Grafill og IxDA gjennomførte ND en lønnsundersøkelse i 2020 for våre fagområder. Undersøkelsen er tilgjengelig på våre nettsider.

Strategiarbeid

De strategiske beslutningene som ble vedtatt på årsmøtet 2018 har vært grunnlaget forstyrets arbeid i 2019 og 2020, og gjenspeiles i orienteringen som ble sendt ut til alle medlemmer i november 2018.

Alle aktiviteter som planlegges fremover er likeledes forankret i samme dokument, og tar utgangspunkt i det som er våre viktigste oppgaver:

Mission Statement

  • Løfte frem designerne
  • Styrke og gi medlemmene fortrinn
  • Bidra til et mer bærekraftig samfunn
  • Bygge sosiale nettverk
  • Fremme verdien av design

III – AKTIVITETER PÅ SOSIALE MEDIER

Vi bruker aktivt våre sosiale medier til å være synlig og aktuelle.

Facebook

NDs Facebook side har 1175 følger. Det er 1100 følgere i NDs Facebook gruppe som er åpen for alle design interesserte. Vi har lagt ned Designmagnet gruppen og flyttet all aktivitet over på NDs Facebook side.

https://www.facebook.com/industridesign/https://www.facebook.com/groups/norskeindustridesignere/

Instagram

På Instagram-kontoen har vi p.t 906 følger.https://www.instagram.com/norskedesignere/

LinkedIn

ND har også en LinkedIn-konto med 1200 kontakter. https://www.linkedin.com/in/nid-norwegian-designers-840b6798/

Følgende e-postadresser våre medlemmer kan nå oss på:

hei@norskedesignere.no

IV - REGIONKONTAKTER & DESIGN MAGNETER

Regionkontakter:

Oslo/Akershus: Frida Emilia Beatrice Ohlsson

Østfold: Christine Mjærum og Jeanette Hernes Andersen

Vestfold/Telemark: Tine Berge Staff

Trondheim: ledig

Nord Norge: Victoria Brønlund

Designmagneter i 2019

Oslo/Akershus

Webinar: Leaving no one behind online-Inclusive design for accessible web - 19. 09. 2019Kurset er et nytt, nettbasert kurs hvor man lærer å lage enda mer brukervennlige nett- ogmobilløsninger som ikke bare tilfredsstiller, men overgår kravene til universell utforming.

Gjennomført i samarbeid med Doga, IxDA, Grafill, Design Region Bergen og NODA Nordnorskdesign- og arkitektursenter

Østfold

ND Designmagnet: Fra studier til designjobb - 22. mai 2019 Fredrikstad
Christine Mjærum og Jeanette Hernes Andersen er Østfolds regionkontakter for Norske Designere. Som relativt ferske designere i arbeidslivet ønsker de å dele tips og erfaringer om veien til designjobben;

LURER DU PÅ HVORDAN JOBBMARKEDET FOR DESIGNERE ER?

- Hva bedriftene er opptatt av?

- Hvilke jobbmuligheter som finnes?

- Eller ønsker du svar på noe annet?

Nord-Norge

Seminar: Hvordan kan design skape vekst for din bedrift? - 28.03.19 – Mo i Rana

Et seminar om hvordan designmetodikk kan løse bedrifter utfordringer ved å sette kunden ifokus, samt hvordan søke om støtte til dette. I samarbeid med Doga og kunnskapsparken påHelgeland.

Planer for 2021

Vi har fått ny regionkontakt i Nord-Norge – som også sitter som vår representant i NODAs fagråd. Vi arbeider for å være mere synlig i nord – ved å samarbeide med NODA og rekruttere nye medlemmer.

Pga. koronasituasjonen ligger arbeidet ellers i regionene på vent.

V - PLANER og FREMDRIFT

Styret er fornøyd med fremdriften på de sakene man har fokusert på i 2019-20, og takker alle for innsatsen. Vi mener det er lagt et godt grunnlag for utviklingen fremover, og håper på enda mer engasjement fra medlemmene i årene fremover.

Vi gleder oss naturligvis enormt til at vi alle fysisk kan treffes igjen, og vi ber i mellomtiden våre medlemmer å holde ut litt til.

Oslo 31.12.2020
Styret i Norske Designere