Etterutdanning

Vi blir aldri ferdige som designere. Her finner du litt informasjon og en oversikt over muligheter for etterutdanning.

Hvorfor etterutdanning?

Holder du deg oppdatert og følger med på hva som skjer innen ditt fagfelt blir du mer effektiv, gjør bedre jobber og føler deg mer kompetent.  Samtidig blir du mer attraktiv som ansatt der du arbeider eller som samarbeidspartner i et designprosjekt. 

Designfagene i rask utvikling

Våre fagfelt er i rivende utvikling, og det er krevende å legge opp sin egen plan for å følge med på alt innen våre felt. Samtidig blir vi påvirket av utviklingen rundt oss.  Her er designere utsatt for langt flere utfordringer enn gjennomsnittet.  Digitalisering av alle plattformer og spesialisering av programvare, kunstig intelligens og IoT , Industri 4.0 med robotisering, manufacturing on demand og additive produksjonsmetoder er noen av feltene som påvirker vår hverdag og utfordrer oss i jakten på de beste løsningene for brukerne.  Vi ser at ny teknologi gir oss fantastiske muligheter – men at vi samtidig lar oss styre i retninger som verken vi eller samfunnet har full kontroll over.

Begrenset tilbud

Tilbudet innen etterutdanning og faglig oppdatering fra Universiteter og Høgskoler i Norge er svært begrenset.  I bevilgningene til studieplasser fra Kunnskapsdepartementet ligger det krav og forpliktelser til også å tilby etterutdannelse. Dagens ordning gir ikke studiepoeng og etterutdanning blir derfor bare en belastning som lærestedet neglisjerer ansvaret for. 

Obligatorisk faglig oppdatering

ND mener at alle nasjonale læresteder med høyere designutdanning bør samarbeide om å tilby etterutdanning og faglig oppdatering på en systematisk og oversiktlig måte, basert på et frivillig, gratis og modulbasert kurstilbud. Etterutdannelse bør være prioritert og forankret i behovet for Livslang Læring *), der offentlig sektor, næringsliv og Universiteter og Høyskoler med designutdannelse samarbeider om å definere behov, bygge opp og finansierer et slikt tilbud, og på sikt gjøre det obligatorisk.   

Kurs
Studie
Lærested
Varighet
Pris *
Kurs
DOGA
2d
3950
Grow (designledelse)
ca 40 uker
Deltid
DOGA
Deltid
DOGA
ca 40 uker
€ 7495
Deltid
DOGA
2d
3950
Kurs
Bouvet
2d
8900

* alle priser er listet eks mva

Etterutdanning
Studie
Lærested
Varighet
Pris *
3D-printing Etterutdanning
3d
Deltid
Oslo Met
Deltid
Oslo Met
3d
Deltid
Oslo Met
3d
Deltid
Oslo Met
3d
Design sprint
1d
Kurs
IGM
Kurs
IGM
1d
5500
Design thinking
2d
Kurs
IGM
Kurs
IGM
2d
8500 kr
Deltid
Oslo Met
3d
Idéutvikling Etterutdanning
3d
Deltid
Oslo Met
Deltid
Oslo Met
3d
Stud.avg.
Illustrator Etterutdanning
2d
Deltid
Oslo Met
Deltid
Oslo Met
2d
Photoshop Etterutdanning
3d
Deltid
Oslo Met
Deltid
Oslo Met
3d
Deltid
Oslo Met
2d
SketchUp Make Etterutdanning
3d
Deltid
Oslo Met
Deltid
Oslo Met
3d

* alle priser er listet eks mva

Videreutdanning
Studie
Lærested
Varighet
Pris *
Oslo Met
Semesteravgift

* alle priser er listet eks mva

Ph.d-programmer
Studie
Lærested
Varighet
Pris *

* alle priser er listet eks mva

*) Ref.: Offentlig utredning om tema - NOU-2019-12  https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2019-12/id2653116/