Honorar

Her finner du informasjon om honorar for byråer og frittstående designere innenfor industridesign, interaksjonsdesign og tjenestedesign.

Honorar

Honorarsatsene innen våre fagområder ligger mellom kr 1.200,-  til 1.500,- (eks. mva) pr. time for etablerte byråer, og noe lavere for frittstående designere. Det har vært relativt liten bevegelse i honorarsatser.  For et designbyrås lønnsomhet er det  imidlertid minst like viktig hvor mange timer av en medarbeiders arbeidsdag som faktisk blir fakturert.  Kombinasjonen av lave timesatser og lav evne til å fakturere faktiske timer medfører at designbyråene kommer svakest ut blant konsulenttjenester det kan være naturlig å sammenligne seg med:   (Basert på regnskapstall fra Foretaksregisteret for 2017 der brutto omsetning er delt på antallet ansatte og basert på et snitt årsverk på 1500 timer).

  1. Management Consulting
    Snitt (faktisk fakturert) pr. time på fra kr 1.205 (laveste) til 2.364,- (høyeste)
  2. Patentbyråer
    Snitt (faktisk fakturert) pr. time på fra kr 1.032 (laveste) til 1.733,- (høyeste)
  3. Designbyråer
    Snitt (faktisk fakturert) pr. time på fra kr 633 (laveste) til 1.312,- (høyeste)