Nye oppdrag

Som medlem styrker vi dine muligheter i konkurransen om nye designoppdrag for næringslivet og offentlig sektor.

Designbasen gir oppdrag

Designer databasen "Designbasen" er utarbeidet i samarbeid med Innovasjon Norge for å sikre god oversikt over alle designere med utdannelse på bachelor eller masternivå innen våre tre fagfelt som er klare for oppdrag.

Bare NDs medlemmer og medlemsbedrifter kan bygge en profil og kommunisere sin erfaring, referansekunder, bransjekunnskap og hvor de har sin kjernekompetanse.

ND medlemmer kommer alltid øverst i alle søk. Ikke-medlemmer faller ut av søkeresultatet så snart man velger prosjekttyper eller bransjekunnskap.

Innovasjon Norge er oppdelt i regioner og vil bruke regionale ressurser der de er tilgjengelige. Derfor kan man søke på regioner.