Lønn

Her finner du oversikt over hva som er gjennomsnittslønn for industridesignere, interaksjonsdesignere og tjenestedesignere.

Tjenestedesignere og interaksjonsdesignere

Lønnsnivå innen design varierer med fagområde og fartstid, og vi ser at lønnsstatistikk er viktig for våre medlemmer. Foreløpig har vi ikke foretatt egne undersøkelser, og henviser til undersøkelsene til GRAFILL og IxDA når det gjelder de av våre medlemmer som arbeider digitalt.  Oversikten dekker tjenestedesignere og interaksjonsdesignere, og det er også de som kommer best ut. Gå inn på Grafill’s nettsider eller bruker linken Lønnsundersøkelse i kreativ bransje 2017 Lønnsundersøkelse i kreativ bransje 2017 (pdf) og/eller https://www.grafill.no/nyheter/hvorfor-er-lonnsstatistikk-viktig-for-alle-grafills-medlemmer

Industridesign

Når det gjelder industri- og produktdesign må vi foreløpig se til NITOs lønnsstatistikk for ingeniører med bachelor eller mastergrad.  De tar for seg både begynnerlønninger https://www.nito.no/lonn-arbeidsliv-lonnskalkulator/sporsmal-om-lonn/begynnerlonn/ og gjennomsnittslønn for ingeniører i offentlig og privat sektorer. https://www.nito.no/lonn-arbeidsliv-lonnskalkulator/sporsmal-om-lonn/nitos-lonnsstatistikk/

Ny lønnsundersøkelse

Høsten 2019 deltar vi i ny lønnsundersøkelse i samarbeid med Grafill og IxDA. Her vil alle tre fagretninger være representert, interaksjonsdesignere, tjeneste- designere og Industridesignere. Resultatene vil foreligge i Q1 2020.

Front-end designer

Lønnsstatistikk for noen typer freelancere fremkommer på formidlings-plattformen FLEXIFY.  De har hentet tall fra SSB som viser at en front end-utvikler, omtalt som programvareutvikler, i 2017 i gjennomsnitt hadde en lønn på 678.000 kr i året. Dette er på tvers av alle sektorer og erfaringsnivåer.  Mer om lønn som freelancer kan hentes fra Flexify.