Ord og begreper innen design

¿Que pasa? Ord og uttrykk innen design kan høres litt gresk ut, så her har vi tatt en spansk en og laget en oversikt til deg.

Industridesign/ Produktdesign

Begge begrep brukes om profesjonen.

Ergonomi

Læren om menneskets muligheter og begrensninger som påvirker produkter, systemer og arbeidsplasser. Ergonomiske løsninger sørger for brukervennlige produkter som er tilpasset mennesker og ikke omvendt.

Estetikk

Læren om det vakre og skjønne.. Begrepet brukes ofte om det visuelle uttrykket til et produkt (i positiv forstand).

Bærekraftig design / Økodesign

Designprosess der designeren tar hensyn til miljø på lik linje med kvalitet, teknologi, estetikk, ergonomi osv. Innebærer å finne alternative designløsninger slik at produktet forårsaker lavere miljøbelastning totalt sett.

Design for alle / Universell utforming

Universell utforming vil si å planlegge omgivelser, produkter, institusjoner og tjenester slik at de kan brukes av så mange mennesker som mulig. Hensikten er å oppnå like muligheter til samfunnsdeltakelse og motvirke diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne.

Design Thinking

En tilnærming til problemløsning og kreative metoder som benyttes av designere.

CAD/DAK

Computer Aided Design (Data Assistert Konstruksjon) – fellesbegrep for 2D og 3D modelleringsprogram som brukes av industridesignere og ingeniører.

Rapid Prototyping

Begrep om ulike prosesser for fremstilling av modeller eller prototyper raskt og direkte fra CAD-filer. 3D-printing er en typisk rapid prototyping metode.

Render

Et bilde eller en illustrasjon som fremstiller et designforslag. Kan være tegnet for hånd eller være en 3D generert fotorealistisk illustrasjon.

Konsept

Beskriver en tidlig ide som oppstår i den kreative prosessen. Ikke alle detaljer er på plass, men peker til en retning som en løsning kan bygge på.

Interface

Begrep som beskriver områder ved et produkt som er i direkte samhandling med brukeren. På en smart-telefon kan dette være touch skjermen, på en kontorstol kan dette være spaken som regulerer setehøyde.

Prototyp

En modell som representerer et funksjonelt produkt uten å være industrielt fremstilt.

Modell

Industridesignere benytter en rekke ulike typer modeller i utviklingsprosjekter. Ofte brukte modelbegreper:

  • Skissemodel: enkle og raske formmodeller laget i ulike egnede materialer som papp, skum, stålwire, leire
  • Mock-up: (usikker på denne beskrivelsen!): en enkel og justerbar modell som brukes i forsøk der f.eks ergonomiske egenskaper kan utforskes, testes og evalueres.
  • Utseendemodel: en utelukkende visuell modell som representerer det endelige produktet. 
  • Skalamodell: en nedskalert modell ofte brukt ved utvikling av store produkter som f.eks båt
  • Funksjonsmodell (også kalt demonstrator): en fungerende model som f.eks demonstrerer mekaniske egenskaper
  • Prototyp: en modell av en detaljert løsning som er nær et endelig produkt, men som ikke nødvendigvis har riktig materialer eller utseende. F.eks. Rapid prototyping/ 3D printing.
  • Produksjonsprototyp: en modell som mer eller mindre er identisk med et serieprodusert produkt, dog uten å være fremstilt i endelige produksjonsverktøy.
  • Model kan også beskrive en 3D CAD model.

Sammenstilling (eller Assembly)

En samling komponenter som danner et produkt.

Produktarkitektur

Beskriver hoved oppbygningen og konstruksjonen til et produkt eller en sammenstilling, ofte med fokus på styrke.

BOM

Bill of Materials – Komplett liste over komponenter som inngår i et produkt eller sammenstilling. Komponentene er ofte beskrevet med navn, artikkelnummer, revisjonsnummer, materiale, antall osv.

FEA / FEM analyse

Finite-element Analysis. Styrkeberegning og analyse av konstruksjoner basert på CAD underlag. Benyttes for å verifisere at en kritisk del av produktet tåler tiltenkte påkjenninger, før verktøyfremstilling.

Mood board

En samling av inspirerende bilder som har til hensikt å tydeliggjøre, på en visuell måte, en estetisk retning for et designprosjekt.

Finish

Beskrivelse av den visuelle overflaten til et produkt. Funksjonelt eller kosmetisk som farge, overflatestruktur, materiale, lakk, polering, eloksering osv.

Kundereise

En kundereise beskriver de aktivitetene som en kunde må igjennom for å få utført en tjeneste. Det kan være prosessen du går igjennom for å få levert skatteattesten - fra du mottar melding om at skatteattest skal leveres til du har lagt ved alle bilag og sender inn, eller det kan være de stegene du foretar deg når du skal reise på ferie - fra å finne tilbud og bestille en reise til å ankomme hotellet og sjekke inn. Vi sier gjerne at kundereiser foregår over tid på tvers av kontaktpunkt.

Kontaktpunkt

Kontaktpunkt er de stedene kunden kommer i kontakt med tjenesten. Det kan være fysiske kontaktpunkt som skilting eller interiører, digitale kontaktpunkt  som hjemmesider, apper eller bestillingsflyter, det kan også være kontakten du  som sluttbruker har med ansatte i tjenesten.

Frontstage og backstage

Når vi snakker om tjenester bruker vi ofte begrepene frontstage om det kunden ser, gjør og opplever av tjenesten, og backstage om de prosessene som foregår internt i organisasjonen for å produsere tjenesten.

Tjenestekart

Vi kan kartlegge og beskrive tjenester som tjenestekart ved å ta utgangspunkt en eller flere kundereiser, beskrive kontaktpunktene og prosessene front stage og back stage. Slik får vi et bilde av sammenhengen mellom prosessene og de aktørene som spiller sammen for å levere tjenesten. Dette er en del av materialet som tjenestedesigneren kan formgi

Mock up (digital)

Vi snakker gjerne om en mock-up når vi ønsker å se en (gjerne statisk) modell av løsningen som er ferdig designet med det uttrykket som sluttresultatet skal ha. Hensikten med en mock-up er å vise interessenter utenfor prosjektet hvordan informasjonsstrukturen, innhold og enkel funksjonalitet  kan bli.

Prototype (digital) 

Vi lager prototyper i alle fasonger og nivåer av ferdighetsgrad, fra papir til funksjonelle applikasjoner. Hensikten med en prototype er å teste ut konsepter i det digitale produktet, fra hvordan flyten virker til hvordan konseptet tas i bruk i en lukket kontekst.

Look and feel

Look and feel er en visuell beskrivelse av hvordan det digitale produktet vil se ut til slutt. Denne beskrivelsen trenger ikke å være fullt ut funksjonell. Hensikten er at man kan vurdere den totale opplevelsen av følelsen av hvordan løsningen ser ut og hvordan det føles å bruke de

Wireframe

En wireframe er en skisse som skal beskrive navigasjon og flytt i en digital løsning. Hensikten er å kunne testte og vurdere arkitekturen i den digitale løsningen.

MVP - minimum viable product

En MVP er en test av ideen eller konseptet i markedet, for å måle hva slags adferd man kan vente av konseptet. Meningen er å gjøre den minste mulige innsatsen for å verifisere at brukere syntes konseptet er verdifult. En MVP trenger ikke å være tett knyttet til det digitale produktet eller konseptet.

A/B Testing

En a/b test er når du tester to forskjellige versjoner av løsningen på to forskjellige sett med brukere, for å kunne sammenligne.

Front end og back end

Mens back-end er motoren eller teknologien som gjør at løsningen fungerer, er front end det visuelle laget som brukeren interagerer med