Finn mentor

Finn og kontakt erfarne designere som er åpne for å stille som mentor for studenter. Mentor er  bundet av en taushetsplikt for alt som fremkommer i samtalene.

NB: Vi jobber i overgangen 2019-2020 med å legge inn medlemmer og avklare hvilke designere som vil stille som mentor, så foreløpig kan listen være litt slank.