Sirkulær økonomi og bærekraft

Sirkulær økonomi er et prinsipp for økonomisk virksomhet som har som mål at ressurser forblir i økonomien lengst mulig.

Sirkulær økonomi

Sirkulær økonomi er et prinsipp for økonomisk virksomhet som har som mål at ressurser forblir i økonomien lengst mulig. Dette ønskes oppnådd ved redusere råvarebruk, avfall, utslipp, energiforbruk til et minimum. Sirkulær økonomi har også som mål at produkt gjenbrukes, gjerne også utenom sitt opprinnelige formål.

Norske Designere ND støtter utviklingen mot en mer sirkulær økonomi, og vil arbeide aktivt for en bærekraftig utvikling mot best mulig ressursutnyttelse og gjenbruk. Som forening vil vi arbeide politisk mot myndighetene for å stille krav og sette rammebetingelser og samtidig oppfordre våre medlemmer til å arbeide mot mer bærekraftige designløsninger. 

En rekke institusjoner gir god innføring i begreper og arbeidsmetoder.

Circular Norway: https://www.circularnorway.no/

Grønt Punkt Norge: https://www.grontpunkt.no/