Fagfelter innen design

Er du ny i designverden? Det er mye som forener tjeneste-, interaksjons- og industridesign, og her får du en introduksjon til hver av spesialiseringene.

Tjenestedesign

Tjenestedesign ser på hvordan mennesker bruker og opplever tjenester over tid, på tvers av kontaktpunkt og kanaler. I Tjenestedesign er kundereiser et sentralt element som designeren kartlegger og visualiserer, i tillegg har designeren ofte en fasiliterende rolle. Fordi  tjenestedesign-prosjekter ofte går på tvers av forskjellige forretningsfunksjoner hos oppdragsgiveren, jobber designeren gjerne med tverrfaglige team med både taktiske og operative problemstillinger.

Det finnes mange forståelser av hva en tjeneste er:

Den kanskje smaleste forståelsen av en tjeneste er å beskrive den som et sett med transaksjoner som hjelper deg å løse en oppgave. f.eks i telekom-tjenester betaler jeg som kunde for å nå mine kontakter gjennom telefon eller bruker nett-tjenester. Studentprosjektet Ruter gange er et eksempel på en tjeneste der et sett transaksjoner mellom reisende og Ruter integrerer gåing som en løsning på Ruters tjenesteleveranse som er kollektivtransport. Det er en tjeneste som er designet for å løse brukernes behov om å finne raskeste vei til mål uavhengig av transportform. 

Hvis vi tar et steg tilbake og ser et større bilde der en tjeneste foregår over tid, kan vi beskrive en tjeneste som en prosess som hjelper deg å oppnå et mål. Tjenesten kan da beskrives gjennom en kundereise, fra ende- til ende. F. eks. en (bokstavelig talt kundereise) når vi bestiller billetter og reiser med toget. Bysyklene i Oslo er et eksempel på en tjeneste der sykkelen (en ting) er blitt gjort tilgjengelig som en tjeneste, og prosessen med å finne en tilgjengelig sykkel, sykle dit du skal og sette fra deg sykkelen kan beskrives som en ende til ende kundereise hvor kundeopplevelsen kan designes.

Tar vi enda et skritt tilbake  for å se hva et helt tjenesteapparat består av kan vi beskrive tjenesten som 1) ende-til-ende kundereiser, 2) fra kundens perspektiv til det som skjer bak kulissene (front to back), og 3) på kryss av mange kanaler. En hel tjeneste vil gjerne bestå av mange kundereiser.

Oslo universitetssykehus har gjort et prosjekt der de så på hvordan de kan redusere ventetiden for utredning av brystkreft. Prosjektet viste hvordan design av interne prosesser og rutiner sammen nye kundereiser kortet ned på ventetiden og gjorde den bedre for kreftpasientene.

Interaksjonsdesign

...så kan du interagere litt med sofa og Netflix til vi får ferdig tekst her også!

Industridesign

Sprett en øl og slapp av litt imens vi skriver tekst til denne :)