FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Norske Designere ND støtter opp om FNs bærekraftsmål, og vil søke å påvirke myndigheter, offentlig sektor og næringslivet  til en helhetlig og helhjertet satsing på alle de 17 områdene den fokuserer på.

Se alle mål og delmål, last ned grafikken på norsk og finn lenker til videre lesing her:  https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal

Bilderesultater for un sustainable development goals"

Oslo Manifesto

Oslo Manifesto tar utgangspunkt i FNs 17 bærekraftsmål, og er en guide fra DOGA for designere og arkitekter som ønsker å skape en mer bærekraftig fremtid. ND støtter Oslo Manifesto og vil jobbe aktivt for å fremme den blant sine medlemmer for å sikre en mer bærekraftig utvikling i bruk av design.