Bærekraft og sirkulær økonomi

Sirkulær økonomi er et prinsipp for økonomisk virksomhet som har som mål at ressurser forblir i økonomien lengst mulig.

Sirkulær økonomi

Sirkulær økonomi er et prinsipp for økonomisk virksomhet som har som mål at ressurser forblir i økonomien lengst mulig. Dette ønskes oppnådd ved redusere råvarebruk, avfall, utslipp, energiforbruk til et minimum. Sirkulær økonomi har også som mål at produkt gjenbrukes, gjerne også utenom sitt opprinnelige formål.

Norske Designere ND støtter utviklingen mot en mer sirkulær økonomi, og vil arbeide aktivt for en bærekraftig utvikling mot best mulig ressursutnyttelse og gjenbruk. Som forening vil vi arbeide politisk mot myndighetene for å stille krav og sette rammebetingelser og samtidig oppfordre våre medlemmer til å arbeide mot mer bærekraftige designløsninger. 

FN Bærekraftsmål 

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Se alle mål og delmål, last ned grafikken på norsk og finn lenker til videre lesing her:  https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal

Norske Designere ND støtter opp om FNs bærekraftsmål, og vil søke å påvirke myndigheter, offentlig sektor og næringslivet  til en helhetlig og helhjertet satsing på alle de 17 områdene den fokuserer på.


Bilderesultater for un sustainable development goals"

Oslo Manifesto

Oslo Manifesto tar utgangspunkt i FNs 17 bærekraftsmål, og er en guide fra DOGA for designere og arkitekter som ønsker å skape en mer bærekraftig fremtid. ND støtter Oslo Manifesto og vil jobbe aktivt for å fremme den blant sine medlemmer for å sikre en mer bærekraftig utvikling i bruk av design.